เมนู

 
 
พระครูพิมณฑ์วรกิจ
เจ้าอาวาสวัดใหม่คำวัน
 
 
 
 

 
 
 
 
 สถิติวันนี้ 15 คน
 สถิติเมื่อวาน 31 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
708 คน
4106 คน
110120 คน
เริ่มเมื่อ 2011-12-17วัดใหม่คำวัน ต.ดงป่าคำ อ.เมือง จ.พิจิตร โทร.089-8585843 ,089-4609939

เจ้าอาวาสวัดใหม่คำวัน

 

 

  

ลำดับเจ้าอาวาสวัดใหม่คำวัน

รูปที่ ๑ พระเงียบ พ.ศ.๒๔๗๖ - ๒๔๘๐
รูปที่ ๒ พระหวาน ชูตะมันต์ พ.ศ. ๒๔๘๑ - ๒๔๘๖
รูปที่ ๓ พระสวัสดิ์ คำนนท์ พ.ศ. ๒๔๘๗ - ๒๔๙๑
รูปที่ ๔ พระสำเริง กุตะนันท์ พ.ศ. ๒๔๙๒ - ๒๔๙๘
รูปที่ ๕ พระชิด พ.ศ. ๒๔๘๒ - ๒๔๙๘
รูปที่ ๖ พระนารถ สงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๐๘
รูปที่ ๗ พระสมจิต พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๑๒
รูปที่ ๘ พระกำจัด พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๑๗
รูปที่ ๙ พระประจวบ อินตะมะ พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๒๔
รูปที่ ๑๐ พระโลม พ.ศ. ๒๕๒๕
รูปที่ ๑๑ พระถวิล จิตฺตมโล -
รูปที่ ๑๒ พระอาจารย์สมชาย -
รูปที่ ๑๓ พระอาจารย์นิมิต -
รูปที่ ๑๔ พระอาจารย์จำนงค์ สุทฺธสีโล -
รูปที่ ๑๕ พระครูสมุห์สำราญ ฐานวโร พ.ศ.๒๕๔๒ - ปัจจุบัน

   

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย

วัดใหม่คำวัน ต.ดงป่าคำ อ.เมือง จ.พิจิตร โทร.089-8585843 ,089-4609939

Copyright (c) 2006 by Your Name